Voor een verdiepend gesprek over geloofsweg en levenszin

Als het vanzelfsprekende niet meer vanzelfsprekend is...

 

Allerlei vragen...

Wil je op zoek gaan naar meer zin en betekenis?

Hoe sta je in het leven? Ervaar je een geraaktheid?

Een vermoeden dat er méér is dan wat je om je heen ziet? 

Mis je iets? Wil je iets veranderen? Loop je ergens tegen aan? 

Naar verdieping van je leven...? En wat moet of wil je er dan mee...?

Heb je iets met geloof, met een zoeken naar contact met God of juist niet?

 

Mogelijke aanleidingen om geestelijke begeleiding te zoeken 

     - verandering van werk of in je persoonlijke situatie

     - nieuwe uitdagingen

     - verschijnselen van burnout

     - geloofsvragen

     - ervaringen in en na ziekte    

     - vragen over relaties met mensen om je heen

     - verlieservaringen

     - trauma's

 

Geestelijke begeleiding helpt je op weg door een aantal gesprekken.

In geestelijk begeleiding gaat het over de zoektocht om dichter bij de Bron en het doel van ons leven te komen.

Wie of wat geeft ons leven zin? Wie of wat is het, dat ons ten diepste beweegt?

Het is een weg, verbonden met onze ziel en ons geloof, vanuit het verlangen om meer te gaan leven zoals we bedoeld zijn.

 

Wie begeleiding zoekt, wil samen met iemand die deze weg gaan verkennen.

Wie begeleiding geeft, biedt zich aan om zijn of haar ervaring op deze weg te delen.

Om een gids te zijn op de plaatsen waar er gezocht of gekozen moet worden.

Werkwijze

De begeleiding vindt plaats door middel van een aantal gesprekken, waarbij altijd jouw vraag centraal staat.

We hechten veel waarde aan vertrouwelijkheid.

 

Kwaliteit

De begeleiding voldoet aan de standaarden, die behoren bij ons beroep en ons ambtsgeheim.

Wij zijn aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen.

 

Werkvormen die ingezet kunnen worden zijn:

-        Meditatie oefeningen

-        Bijhouden van een dagboekje (rapiarium)

-        Aandacht voor je eigen spirituele praxis

-        Schrijven van een spirituele autobiografie

-        Tekenen of schilderen

-        Voorbereiden van een ritueel

-        Gebruik van beeldmateriaal of muziek

-        Focussen  

-        Wandelbegeleiding

 

Op jouw maat

We spreken van tevoren een passend traject en tijdschema af.

 

Van harte uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Jacqueline Dam-Oskam

Ieder van ons zoekt naar de bestemming, "thuis zijn bij jezelf en bij de Eeuwige", dat valt vaak samen.

 

Anke Penning-Eek

Zoek je misschien een nieuwe weg, heb je bepaalde vragen, loop je ergens tegenaan, ervaar je een verlangen...?

Marja Terlouw-Sterk

Aandacht voor je ziel en luisteren naar wat de Eeuwige in je hart legt.