Anke Penning-Eek

ankepenning@gmail.com

 

Praktijk Geestelijke Begeleiding Ede 

De Levensbron

 

 

 

 

 

 

Introductie

Is er ergens een adres te vinden voor je dankbaarheid als alles goed gaat, als je blij bent?

En hoe vind je een goede en betrouwbare weg als je moeiten ervaart, teleurstelling of ziekte?

Als er verdriet is, boosheid, angst of pijn?

Hoe maak je goede keuzes? Waar is er onzekerheid en waardoor?

Is er misschien een God die betrokken is op je leven en hoe dan?

Alle vragen, welke dan ook, kunnen aan bod komen…

 

Werkwijze 

In een of meer gesprekken nemen we de tijd voor je wensen en vragen, om daarin nieuwe perspectieven te gaan ontdekken.

In alle rust kun je onderzoeken waar je werkelijk naar verlangt en ook wat je daarin kan belemmeren.

Meer zicht is mogelijk op de invloed van ervaringen in je levensloop, op je verwachtingen voor de toekomst.

 

Stil worden is wezenlijk, om meer te gaan luisteren naar een zachte stem in je binnenste. Misschien zijn het wel woorden van God.

Zo kun je raad ontvangen om te gaan kiezen in situaties, wellicht op kruispunten in je leven.

Dan wordt duidelijker wat je te doen staat, kun je meer gaan begrijpen.

Wie weet groeit er meer ruimte om de liefde en leiding van God te gaan zien te midden van dit alles.

 

Reflectie na een gesprek, het bijhouden van een dagboek: het kan je zoek- en ontwikkelproces gunstig beïnvloeden.

We kunnen aandacht geven aan je spirituele praxis (lezen, meditatie, bidden, stilte).

En hoe je dat verder vorm kan geven, waar verdere verdieping kan ontstaan.

Ook je ervaringen in je dagelijks leven kunnen aan bod komen, hoe je relaties met de mensen om je heen ervaart, je werk of studie.

 

Mijn studie- en werkervaring 

Als studentenpastor begeleidde ik studenten die een zoektocht hadden rondom identiteit en geloof, relatie- en gezinsproblemen.

Ze hadden te maken met gestagneerde rouw, verslaving, depressie, gevolgen van seksueel misbruik, perfectionisme. 

Ze zochten naar verheldering van hun actuele situatie, van hun leven.

Ze verlangden naar genezing, verzoening, wilden graag meer gekend, geliefd zijn, een nieuw perspectief vinden.

Een verlangen om God beter te leren kennen was vaak als onderstroom aanwezig in hun zoeken.

 

De opleiding tot geestelijk begeleider aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen is verrijkend geweest voor mijn werk met deze studenten. 

Ook kreeg ik beter zicht op mijn eigen weg en hoe God daarin doorwerkt. Ja, soms tegen wil en dank….

Eerder was ik hulpverlener voor mensen met verslavingen en psychosociale problemen.

Later werd ik docent maatschappelijk werk en werkte daarbij als supervisor aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Een aantal jaren was ik ook aangesteld als vertrouwenspersoon van studenten, die te lijden hadden gehad van seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. 

 

Persoonlijke achtergrond

Ik heb een fijn huwelijk en we hebben drie volwassen kinderen. Ik geniet van ontmoetingen met hen, hun kinderen en de mensen om ons heen. Sporten en wandelen, werken in de tuin en koken, zingen, schilderkunst, vakantie in de bergen…

Er is zoveel moois in het leven om van te genieten. Ook als je weet hebt van het verdriet en de misstanden, die er in de wereld zijn.

Met aandacht volg ik ontwikkelingen in kerk en samenleving, wil graag een positieve bijdrage leveren.

 

Mijn eigen weg

Zelf heb ik ervaren, dat een persoonlijke zoektocht een behoorlijke impact kan hebben, ten goede, maar helaas soms ook ten kwade.

Je kunt gaan dwalen, het niet meer weten, in een impasse of zelfs in uitzichtloosheid terechtkomen.

Maar juist daar heb ik mogen ontdekken, dat er een Bron is in de wildernis, waardoor ik verder kon, een ander leven kreeg.

Ik ontdekte dat er een barmhartige God is, die op mijn leven, op mijn verlangens en moeiten betrokken is.

Hoe dat ging is een verhaal apart...

Uiteindelijk is Hij de werkelijk geestelijk begeleider, die ons onvoorwaardelijk liefheeft.

Belangrijk is dat ieder een eigen weg gaat, niemand kan een ander iets voorschrijven...

Je eigen wensen en vragen staan centraal...

 

Kwaliteitscriteria 

Ik ben geregistreerd lid van

·         de Landelijke Vereniging voor Coaching en Supervisie

·         Gaandeweg, de Nederlandse organisatie voor geestelijk begeleiders

·         het Landelijk netwerk voor geestelijk begeleiders van de Protestantse Kerk Nederland

·         de Protestantse Kerk Nederland

  

Welkom voor een kennismakingsgesprek! 

 

Ik ga graag met je op weg…

Jacqueline Dam

 Ieder van ons zoekt naar de bestemming, "thuis zijn bij jezelf en bij de Eeuwige", dat valt vaak samen.

 

Marja Terlouw

 

Aandacht voor je ziel en luisteren naar wat de Eeuwige in je hart legt.

Vragen?

Neem contact met ons op!

Jacqueline Dam-Osakam: 

jpdo@planet.nl

Anke Penning-Eek: ankepenning@gmail.com

Marja Terlouw-Sterk: terlouwsterk@gmail.com