Anke Penning-Eek

ankepenning@gmail.com

 

Praktijk Geestelijke Begeleiding Ede 

De Levensbron

 

 

 

 

 

 

 

 

Geestelijke begeleiding...

Geestelijke begeleiding is niet iets hoogdravends, niet iets elitairs.

Het gaat over de alledaagse werkelijkheid waarin we leven, hoe we vanuit onze ziel kunnen leren leven.

Het gaat over de omgang met God, hoe ik mijn hart laat lezen, hoe te bidden, welke weg te gaan.

Het gaat om de mens als geheel – alles van het leven mag ter sprake komen.

Anders dan bijvoorbeeld in psychologische begeleiding is het gericht op de relatie met God in dit alles.

Of wellicht is er een zoeken naar die relatie, waar vernieuwing en inspiratie te vinden is.

Als begeleider wil ik met je op weg gaan, vanuit mijn levens- en werkervaring.

Ik wil dat graag doen, omdat ik ook Gods zorg en liefde ervaren heb op mijn weg.

 

Wat beoogt geestelijke begeleiding?

In een aantal ontmoetingen nemen we de tijd om je vragen te onderzoeken en nieuwe perspectieven ontdekken.

In alle rust kun je gaan onderzoeken wat je werkelijk verlangt, en wat je misschien kan belemmeren.

Meer zicht is mogelijk op de invloed van ervaringen in je levensloop, op je verwachtingen voor de toekomst.

Er is tijd en ruimte om meer te leren luisteren naar de zachte stem in je binnenste, naar Woorden van God.

Zo kun je meer gaan ontdekken wie je in alle vrijheid mag zijn.

Zo kun je raad ontvangen om keuzes te maken in situaties, wellicht op kruispunten in je leven.

Wie weet groeit er meer ruimte om de liefde en leiding van God te gaan zien te midden van dit alles.

Jouw wensen en vragen staan centraal en zullen in onze gesprekken de leidraad zijn.

 

Overdenking na een gesprek, het bijhouden van een dagboek: het kan je zoek- en ontwikkelproces gunstig beïnvloeden.

Ervaringen uit het verleden kunnen in het heden doorwerken, waar ruimte voor kan zijn.

Ook je ervaringen in je dagelijks leven kunnen aan bod komen, hoe je relaties met de mensen om je heen ervaart, je werk of studie.

Verschillende werkvormen, genoemd in de inleiding, kunnen bijdragen aan dit proces.

We kunnen ook aandacht geven aan wat genoemd wordt “stille tijd” of meditatie (lezen, bidden, stilte).

Je kunt ontdekken hoe je dat verder vorm wilt geven, hoe dit kan gaan doorwerken in je concrete leven van alle dag.

 

Mijn studie- en werkervaring

In mijn laatste functie als studentenpastor begeleidde ik studenten met allerlei vragen rondom identiteit en geloof.

Ze hadden te maken met gestagneerde rouw, vormen van verslaving, relatie- en gezinsproblemen.

Of ze hadden last van depressieve gevoelens, gevolgen van seksueel misbruik, perfectionisme. 

Ze zochten naar verheldering van hun actuele situatie, van hun leven, gericht op de toekomst.

Ze verlangden naar genezing, verzoening, wilden graag meer gekend en geliefd zijn, een nieuw perspectief vinden in hun leven.

In hun verhalen was vaak een verlangen als een soort onderstroom aanwezig om God beter te leren kennen .

De opleiding tot geestelijk begeleider is niet alleen in mijn contact met deze studenten verruimend en verrijkend geweest, maar ook in mijn eigen leven.

Ik ben verder werkzaam geweest in een crisisopvangcentrum met mensen met verslavingen en psychosociale problemen.

Aan de Christelijke Hogeschool Ede ben ik verbonden geweest als docent maatschappelijk werk, als supervisor en als vertrouwenspersoon.

 

Persoonlijk

Ik heb een fijn huwelijk, we hebben drie volwassen kinderen.

Ik geniet van de ontmoetingen met hen, met andere mensen om ons heen, familie, vrienden.

Wandelen, werken in de tuin, sporten, zingen, schilderkunst, vakantie in de bergen: ik zie zoveel moois om van te genieten…

Daarnaast volg ik met aandacht ontwikkelingen in kerk en samenleving, wil daarin ook een bijdrage leveren.

Ik heb ervaren, dat een persoonlijke zoektocht een behoorlijke impact kan hebben, meestal positief maar ook wel enerverend en spannend.

Maar juist daar, soms vanuit een impasse, heb ik mogen ontdekken, dat er een Bron is in de wildernis.

Daar kreeg ik nieuwe energie, van daaruit kon ik een andere weg inslaan.

Ik ontdekte vooral, dat er een barmhartige God is die op ons betrokken is.

Uiteindelijk is Hij de werkelijk geestelijk begeleider, die ons onvoorwaardelijk liefheeft.

Christus is daar de verpersoonlijking van.

 

Kwaliteitscriteria

Ik ben geregistreerd lid van

- de Landelijke Vereniging voor Coaching en Supervisie

- Gaandeweg, de Nederlandse organisatie voor geestelijk begeleiders

- het Landelijk netwerk voor geestelijk begeleiders van de Protestantse Kerk Nederland

- de Protestantse Kerk Nederland

  

Tenslotte…

Welkom voor een kennismakingsgesprek! 

Ik ga graag met je op weg… 

 

Jacqueline Dam

 Ieder van ons zoekt naar de bestemming, "thuis zijn bij jezelf en bij de Eeuwige", dat valt vaak samen.

 

Marja Terlouw

 

Aandacht voor je ziel en luisteren naar wat de Eeuwige in je hart legt.

Vragen?

Neem contact met ons op!

Jacqueline Dam-Osakam: 

jpdo@planet.nl

Anke Penning-Eek: ankepenning@gmail.com

Marja Terlouw-Sterk: terlouwsterk@gmail.com